Om rasul – Ghassoul – Rhassoul

Vad är rasul – vulkanisk lera - tvållera – lavalera?

Rasul är helt unik lera som skiljer sig så otroligt mycket från alla andra lertyper. Där andra lertyper har uppstått på grund av växter, sjöbotten, olika jordförhållanden m.m., består rasul av brunaktig marockansk lera, som ”blandades” med lava, varpå leran även kallas för vulkanisk lera eller lavalera. Leran har legat under många miljoner år i underjorden i Atlasbergen i Marocko, där lera och lava har legat tillsammans under press. Denna helt unika sammansättning har inneburit att leran har tagit upp en massa mineraler från lavan, varvid leran har fått en hel del ytterst unika och speciella egenskaper.

Leran utvinns i Atlasbergens underjordiska gångar. Det finns vanligtvis två typer av rasul till salu i butikerna.

 1. Rasul pulver – Pulveriserade rasulbitar
 2. Rasul stenar/bitar – Små bitar/stenar rasul

Många tror helt felaktigt att det är skillnad på dessa två typer av rasul, men faktum är att det inte alls är några skillnader. Skillnaden består däremot i att pulvret inte har någon som helst skummande effekt, vilket bitarna faktiskt har.
Dess skummande effekt uppstår när flagorna/bitarna blandas med vatten, och därefter gnids mot hyn eller en svamp. När rasulleran är i pulverform, är pulvret så fint att det är omöjligt att gnida den mot hyn utan att det blir en lermask.

Vilken typ av rasul du skall välja, beror mycket på vad du skall använda rasulleran till, men och i viss grad även vad du själv föredrar att använda. Omedelbart ger båda typer av rasul i stort sett samma nyttiga och sköna resultat efter användning.

Rasul går under många olika namn. Bland annat följande:

 • Rasul – Det danska namnet för vidunderleran
 • Rasullera – Mest känd i Sverige under detta namn
 • Rasultvål – Går även under detta namn i Sverige
 • Ghassoul – Lerans engelska namn
 • Rhassoul – Lerans tyska namn
 • Vit lera – En något missvisande beteckning, men används tyvärr av många butiker och andra.
 • Brun lera / Brown Clay – En beteckning som hänvisar till lerans ljusbruna färg.
 • Vit marockansk lera
 • Vit minerallera
 • Brun minerallera
 • White mineral clay
 • Marockansk tvållera – Namnet hänvisar till lerans skummande effekt.
 • Tvållera - Namnet hänvisar till lerans skummande effekt.
 • Tvåljord - Namnet hänvisar till lerans skummande effekt.
 • Mineral tvål
 • Mineral tvållera
 • Moroccan Clay
 • Moroccan White Clay
 • Soapsoul
 • Soapsoul clay
 • Soapsoul lera
 • Vulkanisk lera
 • Vulkanisk tvållera
 • Lava lera
 • Lavatvål
 • Lava tvållera
 • Oxide clay
 • M.m.

Som du kan se ovan, har leran riktigt många olika beteckningar, men det är mest rasul, rasullera, tvällera,  rasultvål och ghassoul som man använder sig av i Sverige.

Rasuls historia – Så länge har den använts

Rasullera må vara något helt nytt för dig, men denna lertyp har varit känd i århundraden. Den har dock inte använts lika länge som t.ex. röd lera - som kan dateras tillbaka till gamla egyptier, eller grön lera som troligtvis kan dateras ännu längre tillbaka i tiden!

Det är fortfarande lite oklart när rasul egentligen blev upptäckt, men olika utgrävningar har visat, att leran användes ungefär 6-800 år efter Kristi födelse.

Det kan hända att du på en del andra ställen kan läsa om att rasul flitigt har använts i antika Rom, i samband med deras spabad. Detta är också korrekt, dock är det här tal om brun lera, som inte kommer från Marocko, och därför har inte alls samma goda egenskaper.

Rasul har dock alltid varit en fast del av marockanska hamam/hammam bad/spabad, där leran användes till att tvätta håret med, men även som ansiktsmask och som del av hudvård. För rasul har nämligen en hel del speciella och nyttiga egenskaper, vilka gör att leran kan användas som schampo, och vilket du kan läsa mycket mer om i denna guide.

Vad innehåller rasul? Detta består rasulleran av.

För att bättre förstå varför rasul är unik och så välgörande, är det nödvändigt att titta lite närmare på vad rasul egentligen består av, och varför denna blandning ger ett så bra och nyttigt resultat.

Det är här ytterst viktigt att betona, att talen nedan är cirka tal, d.v.s. att det kan förekomma variationer från rasullera till rasullera, vilket kan bero på exempelvis mängden lava, vilket lager leran kommer från i underjorden m.m.

 • Siliciumoxid- 58%
 • Magnesium- 25,2%
 • Fukt 8%
 • Aluminium- 2,47%
 • Kalcium- 2,34%
 • Natrium- 2,3%
 • Järn- 0,64%

Det är i synnerhet den höga andelen av Siliciumoxid och Magnesium som ger leran dess speciella och unika egenskaper. Inga andra lertyper har denna sammansättning, med så höga andelar av just dessa två mineraler.

Genom att tillsätta andra metaller, uppnås denna helt unika lertyp, som har både skummande effekt när leran används i bitar, och som både kan användas som ett naturligt alternativ till schampo, men som även kan användas till lermasker, ansiktsmasker samt hudvård.

Hur utvinner man rasullera?

I motsats till alla andra lertyper som utvinns på många andra ställen runt om i världen, efter att förhållanden har gjort att leran bildades där, har man hittat rasulleran endast i Atlasbergen i Marocko, varför utgrävningen endast äger rum här. Det är alltså endast möjligt att hitta äkta rasullera från Marocko, samt eventuellt andra nordafrikanska länder som ligger direkt vid atlasbergens fot.

Rasul tas upp från underjorden i bergen i stora block. Utgrävningarna kan jämföras lite med en grusgrav, där den enda produkten är rasulleran.

När leran kommer upp, är den oftast en aning mörkbrun. Detta beror på att leran innehåller vatten och fukt, vilket gör att materialet binds ihop, således den har lerans konsistens.

Leran skall därför förarbetas och det är en mycket enkel process som leran skall igenom. Inget skall tillsättas eller avlägsnas. Den skall faktiskt bara torka och pulveriseras.

Förarbete av rasul tvållera

 1. Leran grävs upp och kommer upp ur underjorden i stora klumpar, block eller bitar. Vissa av dem väger flera hundra kilo, ja faktiskt upp till flera ton.
 2. När leran är uppgrävd och fuktig, låter man den torka i solen, då allt vatten skall bort innan den kan krossas i små flagor/bitar eller pulveriseras. Hur länge leran skall torka beror på hur fuktig den är, samt hur stora blocken är.
 3. När allt vatten är borta och leran är torr, och här menas bokstavligen knastorr, skickas den vidare i processen till kross eller pulverisering.
 4. Rasul kossas eller pulveriseras med hjälp av stora maskiner, speciellt utvecklade till detta ändamål. Förr i tiden krossades bitarna per hand, men denna metod används inte så ofta numera, eftersom den är allt för dyr, långsam och arbetskrävande.
 5. När rasulleran är krossad till småbitar eller pulveriserad, låter man den torka i solen ännu en gång, således man är 100% säker på att den är helt torr.
 6. Härefter paketerar man den färdiga leran i olika förpackningar, från små påsar, askar eller burkar, till stora 25-50 kg säckar.
 7. Rasul tvållera kommer nu ut i butikerna och säljs till slutkunder, med andra ord, du kan köpa och använda den i din skönhetsvård.

Det hela låter mycket enkelt. Och det är det faktiskt också, men det föregår i dag i stora mängder, varför stora delar av processen sköts med hjälp av maskiner, liksom det kräver enorma utrymmen.

Rasullerans egenskaper

Rasullera har många riktigt nyttiga och vårdande egenskaper. Dessutom är det en 100% naturprodukt, skapad av moder natur. I motsats till andra färgade lertyper, är rasullera mindre känd och använd i Skandinavien. Därför får du här en kort översikt över lerans användningsmöjligheter. Det finns en separat guide till var och en av nedanstående punkter.

 • Rasul lermask / ansiktsmask
 • Rasullera som hårkur / hårmask
 • Rasullera till hudvård – vård av hyn
 • Rasullera som naturligt alternativ till schampo / hårtvätt

Rasullera får INTE komma i kontakt med metallföremål, då det därmed uppstår en kemisk reaktion på grund av lerans innehåll av metaller och mineraler, och därmed förstörs lerans nyttiga egenskaper. Du bör därför aldrig förvara leran i närheten av några metallföremål. Ligger leran i en påse, ask eller glasburk, är den skyddad och du skall därmed bara komma ihåg att inte använda metallskedar eller liknande när du blandar leran med vanligt vatten eller rosenvatten.