Om grovt oraffinerat salt

Vad är salt? Spännande fakta om salt

Tro det eller ej, men salt är faktisk livsviktigt för oss människor. Vi skall ha salt, för annars fungerar inte våra kroppar, eftersom vi dagligen urskiljer salt antingen genom svett eller urin. Men salt i allt för stora mängder är faktiskt också farligt.

Salt är ett naturligt smakämne, som människan har känt till i tusentals år, faktiskt så många som över 6000 år. Salt är världens äldsta krydda, och dessa vita/gulaktiga kristaller har genom historiens gång varit en av absolut viktigaste handelsvaror för i stort sett alla kulturer, både i norr, söder, öst och väst. Tidigare användes salt till att antingen konservera kött, fisk och fjäderfä, eftersom salt förlänger hållbarheten, men salt har även använts som smakförstärkare i matlagningen, bakningen m.m.

Salt har varit så viktigt, att kryddan har varit orsaken till flera krig, liksom det har haft stort ekonomiskt inflytande, t.ex. har brist på salt inneburit att skatterna i lokala samhällen har höjts.

Romerska soldater fick faktisk en del av sina löner utbetalda i salt – salarium – därav kommer uttrycket ”salär”, (lön) och som vi i dag använder i samband betalning eller honorar för en köpt vara eller tjänst. Alltså en betalning, dock inte i salt, utan i pengar.

Senare kom man på saltets egenskaper i samband med skönhetsvård, bland annat hudvård, hårvård, nagelvård m.m. Dock var denna typ av skönhetsvård förbehållen endast personer med pengar eftersom salt var dyrt och exklusivt. Vi skall faktiskt ända upp till början av 1900-talet då salt till skönhetsvård blir mer vanligt bland gemene man.


Fakta om salt och grovt havssalt

 • Salt är världens äldsta och mest använda krydda
 • Salt har ett högt mineralinnehåll
 • Salt är ett naturligt konserveringsmedel till kött, fisk och fjäderfä
 • Normalt saltvatten innehåller ca 3,5% salt.
 • Det framställs ca 200 miljoner ton salt varje år runt om i världen
 • Endast ca 6-7% av detta används till matlagning m.m. Resten används industriellt eller mot hala vägar, d.v.s. vägsalt
 • Havssalt utvinns primärt längs franska kuster, från Det Döda Havet i Israel eller från Stilla Havet


Var kommer salt ifrån?

De flesta tror att salt kommer från havsvatten, varifrån saltet utvinns genom kokning. Denna typ av framställning finns, men salt utvinns faktisk från annat än bara havsvatten.

Salt kan utvinnas antingen genom gruvdrift från underjorden, eller genom indämning, där vattnet dunstar bort.

Faktisk är havssalt inte nödvändigtvis kokat havsvatten, havssalt utvinns ofta från underjorden där saltet under många miljoner år har samlats i stora lager och områden. Det sker exempelvis i stor utsträckning längs franska kuster, där salt ligger i jorden och där det den grävs upp.


Salt kan utvinnas på följande sätt:

 • Saltrikt havsvatten
 • Saltrikt sjövatten, t.ex. Det Döda Havet
 • Från underjorden genom gruvdrift, vanligtvis längs kusterna
 • Från underjorden genom gruvdrift inne i landet, t.ex. i Marocko
 • Saltrikt grundvatten, t.ex. som på danska Læsø

Allt efter hur saltet utvinns är det självklart också skillnad på såväl utseendet och färgen – och ibland även smaken. Havssalt och inkokat salt är ofta vita eller genomskinliga stora och grova flingor. Fint vitt salt däremot hämtas primärt upp från jorden. Grov salt kan också utvinnas från underjorden, och färgen kan variera från vitaktig till rödaktig till gulaktig/brunaktig.


Vad är grovt oraffinerat salt från Marocko?

Grovt oraffinerat salt från Marocko är utvunnet från underjorden, där det har legat i miljoner år i stora saltansamlingar. Utvinningen sker både längs kusterna, men även i inlandet. Då saltet har legat i underjorden, har Marockos speciella jordförhållanden påverkat saltet i en positiv riktning, både när det gäller smaken, och i synnerhet när det gäller egenskaperna i samband med skönhetsvård.

Saltet i underjorden bildades genom att havsvatten tillfördes naturligt i en bassäng eller en sjö. Här har värmen efterföljande gjort att vattnet dunstade bort, vilket har lämnat saltet kvar på bassängbotten. Då det löpande har kommit nytt havsvatten eller saltrikt grundvatten in i bassängen, har lagringen av saltet stigit med tiden. Med tiden har saltlagret blivit allt från ett par meter och enda upp till 1000 m tjockt.
Oftast har jordskalv eller andra naturhändelser gjort att sjön täcktes med jord och sand, och därefter har saltlagringen gömts i underjorden, medan den har varit under press i miljoner år. Det är därför som saltgruvor alltid är under jorden.

Eftersom jordförhållanden i Marocko är helt unika och mycket speciella, exempelvis växer Argan träden bara i Marocko, rasul tvållera kommer likaså från Marocko, unik grön lera likaså m.m., påverkar detta saltet i en riktning, så att det blir mer effektivt när det gäller kosmetiskt bruk.

I motsats till det fina vita saltet som du känner igen från köket, är marockanskt grovt oraffinerat havssalt gulaktigt eller brunaktigt. Färgen beror på att saltet har legat i den marockanska underjorden i många miljoner år, där den rödaktiga marockanska jorden har givit saltet färg. Men saltets färg har ingen betydelse eftersom färgen varken har inflytande på egenskaperna eller smaken.

Saltet har struktur som normalt havssalt, d.v.s. det är grovt, och det är i flingor och klumpar. Strukturen beror på gruvan varifrån saltet kommer från, men också hur saltet är förarbetat efter att det har kommit upp jordens yta.  

Oavsett varifrån saltet kommer, har det ingen minsta hållbarhet, utan det kan hålla i oändlighet vid korrekt förvaring.