Nigella olja mot diabetes och sockersjuka

Så använder du svartkumminolja i samband med diabetes

OBS: Det är inte tillåtet att lovprisa en naturlig hälsoprodukt som medicin, med mindre det föreligger bekräftad dokumentation på produktens egenskaper och verkningar.

För närvarande forskas det mycket i nigella sativa oljans verkningar i samband med sockersjuka, och det har kommit många positiva nyheter. Dock känner man ännu inte 100% till några biverkningar och risker vid användning av oljan, vilket gör att oljan ännu inte är godkänd av myndigheterna för behandling.

Denna artikel är endast skriven och utgiven eftersom Livestrong har omtalat den, samtidigt som det är flera forskare som har bevisat, att Nigella oljan kan användas till diabetes. Vi uppmanar härmed inte till att diabetiker skall sluta med insulin, och vi kan bara rekommendera att eventuella behandlingar med svartkumminolja sker efter samråd med egen läkare. Livestrong skriver likaså att det är viktigt att behandlingen sker under kontrollerade former, där egen läkare känner till det och har accepterat detta.

Livestrong grundlades av den amerikanske cyklaren Lance Armstrong och organisationen är känd för att kämpa mot cancer och andra relaterade sjukdomar.

Länk till Livestrongs artikel om nigella olja och diabetes hittar du här. KLICKA HÄR

Att Nigella olja är unik och fantastisk, det råder det ingen tvekan om, vilket andra guider och artiklar här på sedan tydligen visar. Men att oljan dessutom skulle ha en positiv verkan på sockersjuka och diabetespatienter, det är det inte många som känner till.

Nigella olja skall intas oralt om du vill ha oljans nyttiga egenskaper mot sockersjuka. Antingen som olja, som pulver eller som kapslar.

En studie utgiven 2009 i ”Journal of Ethnopharmacology” har bevisat att svartkumminextrakt minskar upptagningen av glukos i tarmarna samt förbättrar glukostoleransen på försöksdjur.

En annan studie från 2009 utgiven i ”Bangladesh Journal of Pharmacology” visar att rå svartkumminextrakt minskar skador på betacellerna i bukspottskörteln som står för produktionen av insulin. Detta kan nedsätta risken för typ-1-diabetes, sammanfattar studien.

I en artikel från 2011 utgiven i ”Journal of Endocrinology and Metabolism” bekräftas att thymoquinone, som finns i svartkumminfrö och svartkumminolja, kan förhindra utvecklingen av typ 1-diabetes, samt öka insulinkänsligheten av levercellerna, som hjälper till med att förebygga typ-2 diabetes.
Studien sammanfattar med att eftersom svartkumminfröextrakt är mycket rik på antioxidanter, vilka kan skydda cellerna i bukspottskörteln mot fria radikalens skadliga verkningar.

Det råder ingen tvekan om att nigella olja och svartkumminfrö har nyttiga inverkningar på diabetes och sockersjuka, därför kan man säga att det bara är en tidsfråga innan det kommer preparat på marknaden med utgångspunkt i svartkumminoljans nyttiga egenskaper.