Om argan olie

Argan olie – En introduktion til Marokkos gyldne dråber

Argan olie er på få år blevet meget mere end en turistattraktion i Marokko, og den er gået fra at være relativt ukendt til at være en af de dyreste olier på markedet. Argan oliens unikke sammensætning og oliens mange anvendelsesmuligheder er en del af årsagen til dens succes.

Argan olie udvindes kommercielt i Marokko, og træerne vokser i det sydvestlige Marokko, som samtidig er området med det laveste indkomstgennemsnit i landet. Efter argan oliens popularitet er der sket mange positive ting for lokalsamfundet i syden og for familierne i bjergene, og ved dannelsen af de mange kvindekooperativer så er der også kommet en del beskæftigelse. Efterspørgslen efter olien har skabt masser af arbejde, og med dette er der også fulgt uddannelse til områdets kvinder.

Ingen træer groer ind i himmelen, heller ikke argan træet (argania spinosa), og det var derfor en tvingende nødvendighed. at UNESCO i 1998 fik beskyttet området hvor træerne gror, som Biosphere Reserve, og dermed forhindret yderligere udryddelse. Således er det både for regeringens og lokalbefolkningens side meget vigtigt, at man vedligeholder argan træet, nyplanter og værner om det i fremtiden.

Argania Spinosa – Argan træet eller også livets træ, som det kaldes lokalt, er et meget gammelt træ, og det kan dateres mere end 60 millioner år tilbage, og som bekendt er det unikt for Marokko – næsten. Træsorten findes også i Mexiko, men der bærer Argania Spinosa ikke frugt, og der har løbende været forsøg med at få det til at gro andre steder i verden, herunder Israel, uden dog nogen videre succes, der retfærdiggør kommerciel videreudvikling, da kvaliteten ikke er den samme.Argan træet og argan olie

Argania Spinosa – Argan træet er et meget langsomt voksende træ, og det kan blive 2-300 år gammelt. Det betragtes som det eneste træ i Sapotaceae familien, som ikke kan vokse i alle tropiske områder.

Rent traditionelt blev argan mandlerne brugt af Amazigh berberne, som en kilde til spiselig olie. Processen med at få gjort olien spiselig var før i tiden lang og besværlig. Til trods for at samme metode stadig anvendes lokalt og i markeder rundt omkring i det sydlige Marokko, så har den mere industrielle fremstilling af denne sjældne olie for længst haft sit indtog, hvilket for spiseoliens vedkommende betyder, at denne delikatesse nu sikkert kan nydes udenfor Marokko. Ret sent opdagede man argan oliens mange kvaliteter, både som ristet version (den man spiser) og den kosmetiske version. Og siden da er der lavet mange videnskabelige undersøgelser, som understreger en del af oliens kvaliteter, men man er langt fra færdige med at forske i oliens virkeområder og øvrige virkninger.

Den version af argan olien som man spiser i Marokko enten ren, i amlou eller på andre måder, er presset af argan mandler, som er ristet, og det er graden af ristningen, som påvirker oliens nøddeagtige smag og farve. For nogle er den ”korrekt” fremstillede spiseolie for kraftig, og for andre er den en udsøgt delikatesse. Men uanset hvilken præference man har, så er der mange postive testresultater, der understreger og påviser oliens positive virkning.

Kosmetisk argan olie fremstilles ved presning af mandler, som ikke er ristede, og olien har en klar gylden ”guldagtig” farve, og derfor er betegnelsen Det Marokkanske Guld ikke helt ved siden af. I modsætning til den ristede version, så har den kosmetiske ingen smag men en karakteristisk duft, som nogle finder ”anerledes” og andre finder ”original” – duften forsvinder dog hurtigt, når olien optages i huden eller håret.Argan oliens kvaliteter

Begge typer olie er underlagt normer for fremstillingen, og de seriøse eksportører leverer test til hver eksport af kosmetisk olie, hvilket også er obligatorisk for eksport at madolien. Hvis ikke en importør eller sælger kan fremvise dokumenter med testresultater for madolie versionen, så bør man undlade at købe den, da madolien ikke kan eksporteres lovligt uden disse tests fra statskontrollerede laboratorier.

Vær også opmærksom på om opdaterede laboratorie tests er tilgængelige for den kosmetiske version, og i særdeleshed fra de virksomheder, som hævder at have egen import direkte fra Marokko. Nogle fremlægger dokumenter fra tests, der er flere måneder gammel, men som ikke er tests for de varer, som de senest har importeret og leverer til kunderne nu. Stil krav til din leverandør – det er din sikkerhed og dit velvære, som det drejer sig om!

I forlængelse af oliens popularitet, så er der opstået mange forskellige kvaliteter på markedet, og der findes en del, der fremstiller olien uden i princippet at vide ret meget om, hvad de har med at gøre. Det samme gælder for nogle importører, som ”tror” på hvad de bliver fortalt, uden de reelt har tjekket tingenes tilstand i produktionen endsige har den nødvendige viden, der kan sikre deres kunder en god kvalitet. Det medfører til tider, at kunderne får blandingsprodukter eller argan olie, som ikke normalt ville eksporteres af virksomheder med viden om kvalitet. Der findes flere historier om firmaer, som har forsøgt at starte egen produktion op, men som er blevet snydt, for derefter at lukke ned igen.

Et af de eksempler, som der er store misforståelser omkring er f.eks. skånsomt filtreret argan olie og ufiltreret argan olie. Nogle forbrugere og virksomheder er fejlagtigt af den opfattelse, f.s.a. argan olie, at ufiltreret eller nænsomt filtreret argan olie er det bedste de kan få. Det er ikke helt sandt, da den ufiltrerede eller nænsomt filtrerede olie indeholder rester fra argan mandlen, som normalt ikke indgår i det, som man betegner som kvalitets argan olie til udvortes brug, altså den kosmetiske udgave af argan olien.

Køber man som kunde ufiltreret eller ”skånsomt filtreret argan olie”, så skal man være opmærksom på, at anvendelsen begrænses en del, ikke alene på kroppen, men også aldersmæssigt. Folk med følsom hud kan opleve allergiske reaktioner, og det er ikke meningen. Enhver reaktion skal man være opmærksom på, og det er vigtigt, man ikke man ignorere evt udslæt eller lignende reaktioner. Ved større udslæt bør man altid søge egen læge! Da vi alle har forskellige hudtyper, så kan du ikke altid forvente samme oplevelser med olien, som andre har beretter om. Det er ikke andres beretninger, der er afgørende, men hvad den enkelte bruger oplever hos sig selv.

Ufiltreret eller skånsomt filtreret argan olie kan give allergiske reaktioner grundet koncentrationen af restingrendienserne fra argan mandlen. Det kan ikke tilrådes, at bruge denne olie på følsomme områder eller steder på kroppen med sårdannelse eller lignende. Der kan opstå bivirkninger, og forskerne er alene bekendt med resultater og langtidsvirkning af den filtrerede argan olie. Resterne der indgår i ufiltrerede olier er bl.a. phenoler, og koncentrationen af disse phenoler er op til 40x højere end indholdet i korrekt filtreret argan olie. Derudover er der en tilstedeværelse af 3 phenoler og 3 polyphenoler, som ikke er i filtreret argan olie. Vær derfor opmærksom på den udvortes brug af ufiltreret eller nænsomt filtreret argan olie, som anført ovenfor.

Har du købt ufiltreret eller skånsomt filtreret argan olie, så anbefales det, at du lader den stå, indtil den har bundfældet, og olien er klar og gennemsigtig. Dette kan tage 1-4 uger. Hvis ikke olien er bundfældet efter 3-4 uger, så er der stor sandsynlighed for, at der er tale om et blandingsprodukt, og produktet bør derfor bortskaffes eller returneres til sælger. Husk altid at tjekke INCI betegnelsen for de produkter, som du vil anvende – for argan olie er INCI betegnelsen Argania Spinosa Kernel Oil.Normerne som producenter forholder sig til og som er fremsat af myndighederne ser således ud:

 

Argan

Jomfru olie

Ekstra fin

kvalitet

Argan

Jomfru olie

Fin kvalitet

Argan

Jomfru olie

Almindelig

kvalitet

Argan

Jomfru olie

Bom olie

Syre værdi udtrykt i % m/m 

i forhold til Omega-9 

fedtsyre indhold

< 0,8 < 1,5 < 2,5 > 2,5

Peroxid værdi

I milliækvivalenter oxygen 

pr. kg olie

< 15 < 20 < 20 Ubegrænset


Ovenstående værdier er et kendetegn for oliens umiddelbare kvaliteter, men de er ikke en garanti for, at olien ikke er blandet op med andre produkter, hvorfor man som forbruger løbende bør holde øje med ens leverandør, og hvornår laboratorietests er udført. Importører bør være ekstra varsomme i jagten på at indkøbe argan olie, og hvem de køber den af.

Og det er således, at selvom kunderne rundt omkring i verden forventer et ensartet produkt, når de køber argan olie, så er det så at sige umuligt at sikre sig, at der ikke kan være små forskelle på produktet man får. Dette skyldes kvaliteten af de mandler, som der benyttes til presningen, samt områderne hvorfra mandlerne stammer. Der er altså lokale forskelle i Marokko på mandlerne, der giver mandler af forskellig kvalitet. Man kan sammenligne det lidt med jordbær. Ikke alle jordbær smager ens, og det afhænger også af, hvor de er vokset op. Det har stor indflydelse på størrelsen og smagen, og det samme gælder for argan mandlerne. Læs mere i næste afsnit.

Følgende er eksempler på versioner af argan olie, som der sælges på markedet, som vi kender til. Der er muligvis flere varianter eller variationer af de enkelte olier:


1. Den rå ufiltrerede olie, som har bevaret mange af egenskaberne fra mandlen, og derfor er den kraftig, og ikke anvendelig for alle hudtyper. Den kan virke lokalt irriterende på f.eks. følsom hud. Dette produkt bundfælder, hvilket der ikke er noget galt i, det er bare kraftigt. Anbefales ikke til brug på babyer.

2. Den delvist rå olie, som er opbevaret indtil bundfældning er sket, og derfor mindre kraftig end den rå argan olie. Men den er ikke anvendelig for alle hudtyper, da denne kan virke lokalt irriterende på f.eks. følsom hud. Dette produkt bundfælder, hvilket der ikke er noget galt i, det er bare kraftigt. Anbefales ikke til brug på babyer.

3. Den filtrerede olie, som er klar i konsistensen, og som ikke bundfælder. Den kan anvendes af alle hudtyper og af personer i alle aldre. I denne olie er de kraftige stoffer fra den ufiltrerede olie filtreret fra, og det er denne type olie, som indgår i normerne for argan olie, som er udstedt af myndighederne i Marokko.

4. Den filtrerede olie, som er deodoriseret, hvilket betyder at duften er fjernet enten kemisk eller ved en anden deodoriseringsproces. Denne version kan anvendes af alle i alle aldre, men den benyttes primært i den kosmetiske industri, da den er fri for den karakteristiske duft, som argan normalt har. Den sælges også på markedet til slutkunder i begrænset omfang. Der er ikke lavet nogen officielle sammenligninger af denne olie mod den "normale" version, som beskrevet i punkt 3.Argan oliens duft

Der er mange forskellige meninger om argan oliens duft, og som bekendt er der forskelle på de dufte, som vi mennesker kan lide og ikke kan lide. Dette er samtidig også geografisk betinget.

Kosmetisk argan olie i sin helt naturlige form, uanset presningsmetode, har en karakteristisk duft, og denne duft kan så være mere eller mindre kraftig. Nogle kæder duften sammen med, at nogle af argan nødderne har været en tur igennem gedernes fordøjelsessystem, og enkelte importører fremhæver de versioner af argan olien, som de sælger, som duft fri, og lader det være underforstået, at det har noget med kvaliteten at gøre.

Det er f.s.a. ren jomfru argan olie helt og aldeles forkert. Det er korrekt, at hvis man presser olie af mandler, som har været gennem gedernes fordøjelsessystem i en blanding af mandler, der ikke har haft den tur, så kan der forekomme en kraftigere duft end normalt. Men det har absolut ingen relation til oliens kvalitet eller komposition og dermed virke. Egenskaberne for olien er den samme.

Argan træerne vokser hen over et stort område i det sydvestlige Marokko, og de geografiske forskelle gør også, at der er forskel på argan mandlerne. Nogle mandler kan være store og andre små, og der kan også være forskel på den måde, hvorpå de er behandlet inden presning i kooperativerne eller hos de enkelte familier, der knækker nødder for at sælge argan mandlerne videre til olieproducenterne.

Der findes ikke duftfri argan mandler naturligt, ligesom der heller ikke findes duftfri argan olie naturligt – enhver der måtte hævde andet, har ingen indsigt i, hvordan hele produktionskæden er sammensat, eller hvordan produktionen foregår i virkeligheden.

Hvis man som kunde køber duftfri argan olie, så er den efterbehandlet. Det er dog ikke ensbetydende med, at olien ikke har de samme egenskaber eller nødvendigvis er af ringere kvalitet, men det afhænger alene af producenten og dennes formåen samt viden indenfor de forskellige efterbehandlingsmetoder. Typisk er det dog således, at olien optages hurtigt i huden eller håret, og den karakteristiske duft forsvinder normalt efter 2-5 minutter.Argan oliens – den kosmetiske – mange virkeområder

Det er uden tvivl en af nyere tids bedste olier grundet sine mange unikke egenskaber. Andre olier på markedet giver ikke tilnærmelsesvis samme resultater, barbary fig kerne olie dog undtaget grundet sine helt fantastiske anti- age/rynke egenskaber.

Argan olie har grundet sin særlige sammensætning nogle egenskaber, der gør den yderst anvendelig som bl.a.: Anti-age, fugtgivende, sårhelende, anti-acne og anti-sebum produkt. Anvendelsen som sårhelende produkt eller til lindring af psoriasis udbrud samt mod eksem er ikke omfattet af produktets anvendelse, og tilrådes derfor ikke uden at dette sker i samråd med egen læge. Ingen versioner af den kosmetiske argan olie kan lovligt markedsføres til anvendelse mod ovenstående. Det står tydeligt i de retningslinjer, som er indbefattet i Sundhedsstyrelsen vejledninger.

Flere og flere argan blandingsprodukter kommer på markedet, som f.eks. cremer, shampoos, conditioners, stylingprodukter, hårkure, fugtighedscremer og meget mere. Det er naturligvis ikke alle produkter, der indeholder lige meget argan olie, og derfor kan virkningen, f.s.a. argan olien, være relativt begrænset. Nogle af de mest grelle eksempler er de mange forskellige hårstylings produkter, der er på markedet. Til trods for deres navne, der helt åbenlyst er til for at få forbrugerne til at købe et produkt med argan olie, så er det de færreste af disse produkter, der indeholder mere end 1,5% argan olie (ofte mindre). Derfor bliver forbrugerne vildledt ganske betragteligt, idet et produkt med det lave indhold af argan olie ikke kan betragtes som værende repræsentativt for den rene argan olies yderst fantastiske og unikke egenskaber.

Ønsker man kosmetiske resultater, der kan opnås med den rene argan olie, så vær sikker på at købe 100% ren jomfru argan olie og ikke et blandingsprodukt.

Læs mere om de forskellige anvendelsesmuligheder for 100% ren argan olie i vores guides.